Ouderraad

De ouders van de leerlingen van het Zuiderpark College worden vertegenwoordigd door de ouderraad.

Van elk leerjaar worden ouders uitgenodigd om in de ouderraad plaats te nemen.

De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 ouders van leerlingen. Het streven is om uit elk leerjaar 2 of 3 ouders zitting te laten nemen in de ouderraad.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen ouders de uitnodiging zich op te geven voor de ouderraad. Als zich meer dan 3 ouders uit een bepaald leerjaar melden om lid te worden, dan kan het zijn dat de school een verkiezing uitschrijft.

De ouderraad vergadert vier keer per jaar. Bij deze vergaderingen zijn namens het Zuiderpark College altijd de medewerker ouderbetrokkenheid en een lid van de schoolleiding aanwezig.

Hier vindt u informatie over de besproken thema's en verslagen van de ouderbijeenkomsten:

Sociame media informatie voor ouders

Verslag ouderbijeenkomst 6-2-2017

Verslag ouderbijeenkomst 22-11-2016